​Oyunlar Nasıl Çocukların Karakterini Etkiliyor?

 
Publish Date : Friday 27 March 2015 - 10:08
 
 
Niyasa yayınları Mecid Azizi'nin kaleme aldığı ''Çocuk Oyunları'' kitabını üçüncü kez yayınladı.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) -Mecid Azizi  ''Çocuk Oyunları'' adlı kitabında, oyunlar nasıl çocukların karakterini etkilediği konusunu yedi bölümünde işliyor.Kitapta bilgisayar oyunlarının da çocuklar üzerinde bıraktığı etki inceleniyor.

''Çocuklarımıza nasıl bilgisayar oyunları seçelim?'', ''Bilgisayar oyunlarının çocuk ve ergenler üzerine bıraktığı etki,'' , ''Sinirli ve şiddete meyilli çocuklar;bilgisayar oyunlarının sonucu'', ''Bilgisayar oyunları çocukları kontrol ediyor.'' kitabın bazı bölümleridir.

Yapılan araştırmalar bilgisayar oyunlarının çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilerinin çocuk ve ergenlerin kişilik özellikleri ve içinde bulundukları çevresel koşullar ile yakından ilişkili ve etkileşim içinde olduğunu göstermiştir. Bilgisayar oyunlarının olumsuz ve olumlu etkileri aşağıda listelendiği şekli ile özetlenmiştir.

Son dönem yayınlar çocuk ve ergenlerin bilgisayar oyunlarına dair temel motivasyonlarını anlamaya odaklanmıştır. Çocuk ve ergenlerin neden bilgisayar oyunlarına zamanlarının büyük bir çoğunluğunu ayırıyor olduklarını anlamak, kuşkusuz yetişkinler ile çocuk ve ergenler arasındaki anlaşmazlıkları azaltacaktır.

Araştırmalar bilgisayar oyunlarının çocuk ve ergenler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik pek çok şey söylemektedir. Bu noktada online oyunların ve online oyunların arkadaşlar ile birlikte oynandığı internet kafelerin sadece olumsuz özellikleri olduğunu savunmak doğru olmayacaktır. İnternet kafeler de arkadaşlar ile kontrollü bir şekilde oynanan oyunların sosyalleşmeyi, akranlar arası paylaşımı ve özgüveni arttıracağından söz edilebilirken bir diğer yandan başka tüm ilgilerin ortadan kalktığı, okula ilginin azaldığı ve yaşamın büyük bir kısmının online oyunlar ve internet kafeler olduğu durumlar için olumsuz etkilerden söz edilebilir.
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 220412