Daron Acemoğlu, Bazı Milletlerin Neden Başarısız Olduğunu Açıklıyor !

 
Publish Date : Wednesday 19 July 2017 - 15:26
 
 
James Robinson ve Daron Acemoğlu'nun ortaklaşa kaleme aldıkları ''Ulusların Düşüşü'' HamidRıza Hatibi'nin Farsça çevirisi ile yayınlandı. kitapta bazı ulusların (devletlerin) diğerlerine göre neden daha başarılı olduğunu sorguluyor.
 
İran Kitap Haber Aajnsı (İBNA) - Türk-Amerikalı ekonomist Daron Acemoğlu ve James Robinson kaleme aldıkları ''Why Nations Fail'' adlı kitap  2012 yılında yayınlandı ve kısa sürede büyük ses getirdi. kitap bazı ulusların (devletlerin) diğerlerine göre neden daha başarılı olduğunu sorguluyor. Bunun ana nedeninin, ekonomik ve siyasal yapıların "bir şekilde" kapsayıcı ya da sömürücü olmasıyla açıklanabildiğini sağlıyor. kapsayıcılık ya da sömürücü yapıların ortaya çıkmasında ise bilinçli tercihler ile geçmişteki olumsal unsurların etkisini göz ardı etmeyin diyor. tarihin dönemeçlerinde mevcut kurumsal yapılardaki küçük farklılıkların ilerideki muazzam farklılıkları oluşturduğunu savlıyor. 

Yazarın önsözde de belirttiği üzere, birleşik devletler, büyük britanya ve Almanya gibi dünyanın zengin ülkelerini, sahra-altı Afrika'dan, Orta Amerika'dan ve güney Asya'daki yoksul ülkelerden ayıran gelir ve yaşam standartlarındaki büyük farklılıklar hakkında yazılmış bir değerlendirmedir. 

Yazarın deyimi ile kitap; Arap baharında, Mısır'da insanların neden isyana katıldıklarını coğrafi, tarihsek, kültürel ya da ekonomik sebeplerle değil, ''Tahrir meydanı'ndaki mısırlıların'' bakış açısıyla anlatmaya çalışmaktadır. 

Büyük Britanya ya da birleşik devletler gibi ülkeler, yurttaşları gücü ellerinde tutan elitleri devirdikleri ve siyasal hakların çok daha yaygınlaştırıldığı; hükümetin yurttaşlara karşı sorumlu ve duyarlı olduğu; geniş halk kitlelerinin ekonomik fırsatlardan yararlanabildiği bir toplum yarattıkları için zengindirler. Mısır vb. fakir hakların, siyasal elitlerin zenginleştiği süreçte benzer bir devrimi yapamamaları, bu iki zenginlik seviyesi arasındaki farkı göstermektedir.

Kitabın tanıtım bülteninde şöyle okuyoruz; ''Ulusların Düşüşü, tarih boyunca ulusların, özellikle de birbirine benzeyen ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasında neden büyük farklılıklar olduğuna dair bir tartışma yürütüyor. Yazarlar kısaca "Neden bazı ülkeler zenginken bazıları yoksuldur?" şeklinde bir soru ortaya atıp, köleci toplumlar, feodalizm, sömürgecilik, kapitalizm ve sosyalizm uygulamaları arasında ilginç ve çok öğretici bir yolculuğa çıkıyorlar.''

Daron Acemoğlu, MIT'de iktisat profesörüdür. 2005 yılında, ekonomik düşünce ve bilgi dünyasına yapmış olduğu önemli katkılardan ötürü 40 yaşının altındaki iktisatçılara verilen John Bates Clark Onur Ödülü’nü aldı. Acemoğlu ayrıca 2013’te sosyal bilimler dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

James A. Robinson, siyaset bilimcisi ve ekonomisttir. Harvard Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörüdür. Latin Amerika ve Afrika konusunda dünyaca ünlü bir uzmandır. Botsvana, Mauritius, Sierra Leone ve Güney Afrika’da çalışmıştır.
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 250247