​''İslam'da Kadın'' İkinci Baskısına Ulaştı

 
Publish Date : Sunday 30 July 2017 - 15:48
 
 
Feriba Alasvand'in kaleme aldığı ''İslam'da Kadın'' yayınlanmasından kısa süre sonra ikinci baskısına ulaştı.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - Feriba Alasvand'in kaleme aldığı ''İslam'da Kadın'' altı bölümden oluşuyor. ''Kadının Konumu'', ''Eşitlik mi, fark mı'', ''Cinsiyet ve roller'', 'Haklar ve görevler'', ''Haklar ve ailevi görevle'' ve 'Haklar ve toplumsal görevler'' kitabı oluşturan ana başlıklardır.

İslâm dininin kadına tanıdığı hakların değer ve önemini daha iyi kavrayabilmek için İslâm'dan önceki çeşitli toplum ve medeniyetlerde kadının durumu çok iyi değerlendirilmelidir. Kadının insan olup olmadığının, rûhunun bulunup bulunmadığının tartışıldığı, tamamen erkeğe tabi olduğu ve sürekli vesayet altında bulunduğu, hatta mirastan hisse alması bir yana, kendisinin bile miras malı gibi değerlendirildiği bir dönemde, yüce İslam dini; kadının da insan olduğunu beyan etmiş, mirastaki haklarını ortaya koymuş, onu sadece emir alan değil, yerine göre emir veren konumuna yükseltmiş ve kadını olması gereken yere koymuştur.

Hz. Peygamber (asm)'in; kadınlardan ayrıca biat alması ve bu hâdisenin Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alması, (Mümtehine, 60/13) İslam'a göre kadın iradesinin bağımsızlığını göstermektedir. İslam'a göre, bir insan olarak erkeğe tanınan temel insan hakları kadına da tanınmıştır. Buna göre hayat hakkı, mülkiyet ve tasarruf hakkı, kanun önünde eşitlik ve adaletle muamele görme hakkı, mesken dokunulmazlığı, şeref ve onurun korunması, inanç ve düşünce hürriyeti, evlenme ve aile kurma hakkı, özel hayatının gizliliği ve dokunulmazlığı, geçim teminatı gibi temel haklar bakımından kadınla erkek arasında fark yoktur.
 
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 250582