​İraj Zeberdest'in En Güzel Rubaileri Raflarda

 
Publish Date : Sunday 6 August 2017 - 19:56
 
 
Genç şair İraj Zeberdest'in rubailerinden oluşan bir kitap Morvarid yayınevi tarafından okurlar ile buluştu.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) – İran'ın en ünlü şairlerinden İranj Zeberdest, son yıllarda söylediği klasik şiirler ile gençleri divan edebiyatı ile barıştırıyor. Zeberdest son günler de rubailerinin seçmelerinden oluşan ''Zeberdest'in Rubailerinin Seçmeleri'' adlı bir kitap yayınladı.

Kitapta, 1995-2015 yılları arasında yazılan rubailer yer alıyor.Zeberdest şiirlerinde yansıttığı farklı bakış açısı ile divan edebiyatında yeni bir soluk katmaya başardı. Birçok eleştirmen  İraj Zeberdest'i Farsça'da görsel rubailerin kurucusu olarak biliyor.

Rubai, kendine özgü bir ölçüsü olan, 4 dizelik (mısralık) bir divan edebiyatı nazım biçimidir. Tam bir anlam ifade eden, kendine özgü bir ölçüsü olan, dört dizelik bir nazım biçimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere ''rubai-i musarra'' ya da ''terane'' adı verilir. Rubainin, aruzun hezec bahrinden 24 kalıbı bulunur. Bunlardan; mef’ûlü birimiyle başlayan 12 kalıba ''ahreb'', mef’ûlün birimiyle başlayan öbür 12 kalıba da ''ahrem'' denir. Kalıpların sonu ''fâül'' ya da ''fa'' birimiyle biter.
 
Rubainin her dizesi ayrı bir ölçüde olabildiği gibi, dört dizesi de aynı ölçüde olabilir. Türk divan şiirinde daha çok ahreb kalıbına rastlanır. Rubailer genellikle mahlassız şiirlerdir. Ve divan şairlerinin divanlarının sonunda rubaiyyat başlığı altında sıralanırlar. Bu türün tartışmasız en büyük şairi Ömer Hayyam'dır.
 
Türk edebiyatında Mevlana'nın Farsça yazdığı felsefi rubailer bu türün hızla yayılmasına neden oldu. Kara Fazlî, Fuzuli 16. yüzyılda bu türün en usta örneklerini verdiler. Divan edebiyatı nda 17. yüzyıl rubainin altın çağı oldu. Azamizade Haletî, yazdığı bin kadar rubai ile ''en büyük Osmanlı rubai şairi''
olarak tanındı. Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı’dır. Arif Nihat Asya ise rubailerini ''Rubaiyyat-ı Arif '' adlı eserinde toplamıştır. 
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 250798