Dr.Metin: ​Kitabımı Yazmak İçin Türkçe ve Kürtçe Öğrendim

 
Publish Date : Saturday 14 March 2015 - 11:00
 
 
Peyam Metin, ''Hastalıklar ve Kültür'' kitabını neden yazdığı ile ilgili; '' Araştırmalarım için farklı şehirlere gitmem gerekiyordu, bunun için de Azeri Türkçesi ve Kürtçe öğrenmek zorunda kaldım.'' dedi.
 
''Hastalıklar ve Kültür'' kitabının yazarı olan Dr.Peyam Metin İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) ile yaptığı kısa söyleşide ;'' Geçen yıl Tıbbî Antropoloji bölümünün Tahran üniversitesinde bir ders bölümü olarak eğitim verilmesini önerdim ve bu öneri kabul edildi.

Tıbbî açılardan birey ve toplumu inceleyen tıbbî antropoloji nispeten yeni bir bilim dalıdır. Sağlık, hastalık, tedavi gibi fenomenlerin kültürel, toplumsal ve biyolojik izdüşümlerini inceler. Bunun dışında çok farklı konuları da inceleyen tıbbî antropolojinin gelişimi çoğu antropolog tarafından 4 evrede tanımlanmaktadır.

''Hastalıklar ve Kültür'' kitabını yazarı eseri için; '' Benim asıl amacım doktorlara hastanın yaşam kültürüne önem vermeleri gerektiğini hatırlamaktı. Örneğin bir hasta hastaneye yattığında artık onu adı ve soy adı ile değil de hastalığı veya yatak numarası ile tanıyorlar. bir başka konu ile ülke genelinde baktığımızda, her şehirde ayrı bir hastalık daha yaygındır.Bu da o şehrin kültürünü ve ondan kaynaklanan hastalıkları bize gösteriyor.'' açıklamasını yaptı.

Metin bu eseri yazmak içi 20 yıla yakın İran genelindeki 72 köy ve şehri gezdi.Ayrıca İran'a yetinmeyerek Azerbaycan, Ermenistan, Irak ve Afganistan'ı da dolaştı.

1870’lerde ortaya çıkan kültürel antropoloji, bugün tıbbî antropoloji altında incelenen çoğu konu, kavram ve sorunu ele almıştır. 1960’ların başlarında ise modern anlamda tıbbî antropoloji ortaya çıkmış, özellikle yerli tıbbında yoğunlaşmıştır. 1970’lerle birlikte tıbbî antropoloji odak noktasını yerli tıp anlayışlarından, çoğunlukla kendi toplumları içinde yer etmiş, biyomedikal kurumlara ve bu kurumlara ilişkin kavramlara çevirmiştir. Son dönemlerde ise tıbbî antropologlar tıbbın araştırma ile ilişkin konularını incelemeye başlamışlardır. Tıbbî antropoloji, antropoloji ve tıbbın yanı sıra, sosyoloji, epidemiyoloji, etyoloji, ekoloji, ekonomi gibi farklı bilimlerden de kavram ve metodoloji açısından yararlanır.

Bugün birçok üniversitede bölümü bulunan tıbbî antropoloji, sosyal bilimlerle tıbbın incelenmesi hususunda önemli bir bilim dalıdır. Sivil sağlık örgütlerinden, tıp sistemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesine kadar birçok çeşitli meseleyi konu almaktadır.

Ayrıca yakın bir gelecekte de hızla ilerlemekte olan moleküler antropoloji kavramı da gerek tıp hizmetlerinin daha çok insana uygun hale getirilmesinde gerekse ilaçların daha insana uygun şekilde üretilmesine olanak sağlayacak bir bilim dalıdır.Ülkemizde bu konuya giderek artan bir hassasiyetin olduğu bunun da gelecek kuşaklar için artı bir değişim olduğunun bilinmesinde büyük yarar vardır. Moleküler Antropoloji insan ve de diğer canlıların evrimsel ilerleme ve değişim süreçlerini moleküler düzeyde inceleyerek olası moleküler bazda değişimin yönünü saptamaya ve de gelişen nesillerin olası moleküler altyapılarını tanımlayarak mevcut hastalıkların ve de tedavilerin incelenmesini amaçlamaktadır.
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 220111