​Uluslararası İran İslam Cumhuriyeti Yılın Kitabı Ödülleri Başvuruya Açıldı

 
Publish Date : Saturday 3 June 2017 - 12:52
 
 
Bu yıl 25.dönemi düzenlenecek olan İİC Uluslararası Yılın Kitabı Ödülleri (İİC Dünya Kitabı Ödülleri), başvuru çağrısı yayınladı. Katılmak isteyen yazar ve araştırmacılar 'İslam Araştırmaları' ve 'İran Araştırmaları' konusundaki eserlerini ödül sekreterliğine gönderebilirler.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - Uluslararası İİC Yılın Kitap Ödülleri'nin (İİC Dünya Kitabı Ödülleri) sekreterliği, 2016 yılında dünyanın farklı dillerinde (Farsça dışında) İslami ve İran araştırmaları hakkında yazılan, çevrilen ve düzeltilen değerli eserleri tanıtmak ve onurlandırmak adına bir başvuru çağrısı yayımladı.

1- Seçilecek olan kitapların konusu ve özellikleri:

a. İslam Araştırmaları alanında: Genel İslam Araştırmaları/ İslami İlimler/ İslam Tarihi/ Rical İlmi/ Ahlak/ Kuran İlimleri/ Hadis/ İslami Metinlerin Tercümesi/ Kuran ve Tefsir Araştırmaları/ Fıkıh ve Usul/ Kelam İlmi/ Felsefe, İrfan ve Tasavvuf/ İslam Kültür ve Medeniyeti/ İslam Sanat ve Mimarisi/ Çağdaş İslam Araştırmaları/ vs.

b. İran Araştırmaları: Genel İran Araştırmaları/ Dil ve İran Filolojisi/ Halk Bilimi/ İran’da İlim Tarihi/ Farsça Şiir ve Edebiyatı/ İran Tarihi/ İran Sanatı ve Mimarisi/ Eski İran Tarihi ve Uygarlığı/ İran’lı düşünürlerin eserlerinin tercümesi.

2-Seçilecek eserin özellikleri:

a.Eserin İlk baskısının 2015 yılında gerçekleşmiş olması,

b.İslami bakışın ve İran araştırmalarının sunumunda yaratıcı ve yeni olması,

c.Kitabın dikkat çekici kültürel değerlere sahip olması ve muteber kaynaklara ve araştırma keriterlerine sahip olması,

d.Tercüme edilen eserlerde temel çeviri keriterlerinin riayet edilmesi,

e.Tashih edilen kitaplarda eleştirel metin tashihi kuralları ve yeterli açıklamaların gerektiği kadar riayet edilmesi,

f.Kitabın hacmiyle içeriğinin uygunluğu, konuların bölümlendirilmesi, bölümlerin ve konuların uygunluğunun riayet edilmesi, teknik fihristlerin zikredilmesi, edit, sayfa düzenlemesi ve imla yanlışlarının olmaması ve kabul edilebilir kalitede olması.

''25. Uluslararası Yılın Kitabı Ödülü Yarışması''na katılmak isteyen değerli yazar, araştırmacı ve mütercimlerden, yukarıda zikredilen özelliklere sahip eserlerinin bir nüshasını en geç 21 Eulül tarihine kadar aşağıda bilirtilen posta adresine göndermeleri rica olunur.

Meydan-e Haft-e Tir, Khiyaban-e Ghaemmagham Farahani, Ebteday-e Khiyaban-e Fajr, Sakhtoman-e shomarey-ye 7, tabaghah-ye 5 dabirkhaneh-ye jayezeh-ye jahani Ketab-e sal: PK: 11155-1599
Daha fazla bilgi için +98 21 8834 2980 numarısına arayabilirsiniz.
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 248854