Yeni Bir Kur'an'ı Kerîm Tefsiri

 
Publish Date : Tuesday 8 August 2017 - 16:29
 
 
Seyyed Fezlullah Mirşefii Hansari'nin tefsiri ile beraber Farsça'ya tercüme ettiği Kur'an'ı Kerîm Yayınlandı.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - Kur'an'ı Kerîm tefsiri Seyyed Fezlullah Mirşefii Hansari'nin yalın Farsça çevirisi ile Osvey yayınevi tarafından yayınlandı. Hansari eserinde her ayetin çevirisinin yanı sıra, kelime kelime çeviri’de yapmış ve sonunda ayetleri tefsir etmiştir.

Seyyed Fezlullah Mirşefii Hansari bu çeviriyi dört yıl önce Ramazan ayının 23'ünde başladı ve geçen yılın ramazan bayramında çevirisini tamamladı.Kitap bir yıldır edit aşamasındadır.

Seyyed Fezlullah Mirşefii Hansari  2010 yılında Mefatih-ul Cinan’I Farsça’ya çevirmişti. Bu eser bugüne kadar 11 baskı görmüştür.

Mefatihu'l Cinan (Cennetlerin anahtarları) kitabı, Şeyh Abbas Kummi'nin (ölümü: 1294) telif ettiği ve Şialar arasında en meşhur ve umumi dua kitabıdır. Bu kitapta dualar, münacatlar, ziyaretnameler, gün ve aylara mahsus önemli ameller, dini adap ve gelenekler ve Hz. Resulü Kibriya Efendimiz (s.a.a), Masum Ehlibeyt İmamları (a.s) ve ulemalardan nakledilen menkıbe ve öyküler yer almaktadır.
 
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 250867