İran'da ''Uluslararası İbrahim Müteferrika ve İslami Dünyasında Matbaanın Gelişimi Sempozyumu'' Düzenlenecek

 
Publish Date : Sunday 10 September 2017 - 16:32
 
 
İran Kitap Evi Enstitüsü, Tahran Yunus Emre Enistitüsü'nün işbirliği ile ''Uluslararası İbrahim Müteferrika ve İslami Dünyasında Matbaanın Gelişimi Sempozyumu''nu düzenleyecek.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - İran Kitap Evi Enstitüsü, İran Yunus Emre Enistitüsü'nün işbirliği ile ''Uluslararası İbrahim Müteferrika ve İslami Dünyasında Matbaanın Gelişimi Sempozyumu''nu 2018 yılının Ocak ayında düzenleyecek.

Sempozyumu'un ana başlıkları şöyledir; İbrahim Müteferrika'nın tarihi şahsiyeti, İbrahim Müteferrika'nın matbaasında basılan Farsça eserler, İbrahim Müteferrika'nın eserleri, İbrahim Müteferrika'nın Farsça'nın yaygınlaştırılmasındaki rolü, İbrahim Müteferrika: Osmanlı'da matbaa için bir başlangıç, İbrahim Müteferrika'nın Osmanlı imparatorluğundaki matbaacılık üzerindeki etkisi ve İbrahim Müteferrika'nın matbaa faaliyetlerinin islam dünyasına etkisi.

Sempozyumu'un alt başlıkları ise; Osmalı İmparatorluğu'nda Farsça kitap basımı, Osmanlı'da basılan Farsça Kitapların İran'daki matbaa sanayi üzerindeki etkisi, Matbaa çağında Osmanlı imparatorluğu'ndaki Farsça yazan müellifler, Osmanlı Türkçe'sinde Farsça'ya çevrilen basma eserler ve Farsça'dan Osmanlı Türkçe'sine çevrilen basma eserler.

Sempozyumua katılmak isteyenler 500 kelimelik bildiri özetlerini en geç 6 Kasım 2017 ve bildiri matninin tamamını en geç 6 Aralık 2017 tarihine kadar muteferrika@ketab.ir adresine göndermeliler.
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 251855