​İran'da "İbrahim Müteferrika" Sempozyumu Düzenlenecek

 
Publish Date : Friday 22 September 2017 - 15:06
 
 
İran Kitapevi Kurumu, Tahran Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile ilk Türk matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika ve İslam dünyasına etkisini konu alan uluslararası bir sempozyum düzenliyor.
 
İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - İran'da,  İran Kitapevi Kurumu ile Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE)'nün ortak organizasyonuyla, ilk Türk matbaasının kurucusu "İbrahim Müteferrika ve İslam Dünyasına Etkisi" konulu uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Sempozyumu'un ana başlıkları şöyledir; İbrahim Müteferrika'nın tarihi şahsiyeti, İbrahim Müteferrika'nın matbaasında basılan Farsça eserler, İbrahim Müteferrika'nın eserleri, İbrahim Müteferrika'nın Farsça'nın yaygınlaştırılmasındaki rolü, İbrahim Müteferrika: Osmanlı'da matbaa için bir başlangıç, İbrahim Müteferrika'nın Osmanlı imparatorluğundaki matbaacılık üzerindeki etkisi ve İbrahim Müteferrika'nın matbaa faaliyetlerinin islam dünyasına etkisi.

Sempozyumu'un alt başlıkları ise; Osmalı İmparatorluğu'nda Farsça kitap basımı, Osmanlı'da basılan Farsça Kitapların İran'daki matbaa sanayi üzerindeki etkisi, Matbaa çağında Osmanlı imparatorluğu'ndaki Farsça yazan müellifler, Osmanlı Türkçe'sinde Farsça'ya çevrilen basma eserler ve Farsça'dan Osmanlı Türkçe'sine çevrilen basma eserler.

Sempozyumua katılmak isteyenler 500 kelimelik bildiri özetlerini en geç 6 Kasım 2017 ve bildiri matninin tamamını en geç 6 Aralık 2017 tarihine kadar muteferrika@ketab.ir adresine göndermeliler.
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 252191