نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
۱۲۳۴
حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 7  
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۰

حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 7  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- پیمان خاکسار  
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۵

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- پیمان خاکسار  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- محمدعلی بهمنی  
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۲

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- محمدعلی بهمنی  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- سیدرضا نقیب‌السادات  
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۹

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- سیدرضا نقیب‌السادات  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- حسین‌علی افخمی  
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۵

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- حسین‌علی افخمی  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- بهاره رهنما  
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۳

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- بهاره رهنما  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- جمشید مشایخی  
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۱

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- جمشید مشایخی  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- شقایق قندهاری  
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۹

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- شقایق قندهاری  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
طرح عیدانه کتاب  
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۹

طرح عیدانه کتاب  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
گفت‌وگوی تلفنی مجید غلامی‌جلیسه با رادیو فرهنگ در مورد عیدانه کتاب  
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۴

گفت‌وگوی تلفنی مجید غلامی‌جلیسه با رادیو فرهنگ در مورد عیدانه کتاب  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 7  
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۸

حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 7  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- کمند امیرسلیمانی  
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۳

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- کمند امیرسلیمانی  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- احمد پوری  
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۱

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- احمد پوری  

 

برای دیدن این فیلم اینجا ر کلیک کنید.

 
حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 6  
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۷

حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 6  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
حال و هوای کتابفروش‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب- 5  
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۱

حال و هوای کتابفروش‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب- 5  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
حال و هوای کتابفروش‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب- 4  
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۷

حال و هوای کتابفروش‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب- 4  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
حال و هوای کتابفروش‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب- 3  
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۴

حال و هوای کتابفروش‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب- 3  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 2  
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۳

حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 2  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 1  
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۱

حال و هوای کتابفروشی‌ها با اجرای طرح عیدانه کتاب - 1  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- حبیب دهقان‌نسب  
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۵

کمپین امسال هم کتاب عیدی دهیم- حبیب دهقان‌نسب  

 

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

 
۱۲۳۴