نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
 
 
 
نشست نقد و بررسی رمان ناتمامی  
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۵

نشست نقد و بررسی رمان ناتمامی  

 

 
آئین یادمان مرحوم محمد رمضانی  
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۸

آئین یادمان مرحوم محمد رمضانی  

 

 
یازدهمین نمایشگاه کتاب یزد  
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۲

یازدهمین نمایشگاه کتاب یزد  

 

 
 
 
 
 
 
دیوارنگاری های با موضوع کتاب در کاشان ، پایتخت کتاب ایران  
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۳

دیوارنگاری های با موضوع کتاب در کاشان ، پایتخت کتاب ایران  

 

نقش دیوارنگاری های شـهري در اعتلای فرهنـگ،هويـت ملـي، حيـات جمعي شهري، تبليغات و آموزشهاي شهروندي امري انكارناپذيراست.در شهر کاشان بخشی از دیوارنگاری های شهر به زیبایی به معرفی یارمهربان پرداخته است.

 
بزرگداشت آیت الله جوادی آملی  
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۶

بزرگداشت آیت الله جوادی آملی