نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
افتتاحیه کتابفروشی ساپرا  
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۰

افتتاحیه کتابفروشی ساپرا  

 

 
نشست درس گفتارهایی درباره سنایی  
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۰۴

نشست درس گفتارهایی درباره سنایی  

 

 
چهارمین دوره جایزه فرشته  
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۰۵

چهارمین دوره جایزه فرشته  

 

 
 
نشست نقد و بررسی کتاب هارمونیا  
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۶

نشست نقد و بررسی کتاب هارمونیا  

 

 
مراسم ختم استاد محمدامین قانعی‌راد  
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۷

مراسم ختم استاد محمدامین قانعی‌راد  

 

 
 
 
مراسم بزرگداشت علیرضا یکرنگیان  
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۱

مراسم بزرگداشت علیرضا یکرنگیان  

 

 
 
نشست توران میرهادی و جهان ایرانی  
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۶

نشست توران میرهادی و جهان ایرانی  

 

 
 
 
درس گفتارهایی درباره سنایی  
۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۵

درس گفتارهایی درباره سنایی  

 

 
 
 
 
مراسم ختم آيت الله احمد احمدی  
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۴

مراسم ختم آيت الله احمد احمدی